Jakko Smit

De stad én de mensen,

Mijn toegevoegde waarde is om met toewijding partijen te helpen bij een behartiging van individuele én gedeelde belangen. Met mijn ervaring en kennis van inhoud en processen zorg ik voor de totstandkoming van een gedragen plan. Mogelijke vormen van advies hierbij zijn: Opstellen/verbeelden van verschillende toekomstscenario’s, zichtbaar maken van ontwikkelingskansen, begeleiden van interactie tussen initiatiefnemers, bestuurders en belanghebbenden.

Een werkelijk open houding is onmisbaar om belangen en motieven te kunnen begrijpen en goed mee te wegen in de planvorming. Alleen zo blijken er veel meer mogelijkheden te zijn dan ieder afzonderlijk van te voren had kunnen bedenken.

Ik heb me verdiept in zowel de stad als in de menselijke natuur. Door dit laatste kan ik ook rekening houden met impliciete drijfveren en emoties en de communicatie die nodig is om deze boven water te halen. Waar nodig lukt het me vaak de angel uit heftige discussies en tegenstellingen te halen, waardoor partijen weer met elkaar kunnen communiceren.

De omgeving is zelden gebaat bij een eenzijdige belangenbehartiging. Weliswaar kan dit op korte termijn voordeel opleveren voor één van de partijen, op de langere duur verliest de omgeving haar waarde. Denk aan de leegstand van bedrijfsterreinen, kantorenparken, shopping malls, de leefbaarheidsproblemen in wijken, de teloorgang van het landschap, milieuschade.

De waarde van de omgeving, of dit nu economische waarde is of de waardering van bewoners en gebruikers, is vaak recht evenredig met het feit of mensen er graag komen. Kijk naar gewilde woonbuurten, gewilde winkelstraten, gewilde vestigingsplaatsen voor (hoofd)kantoren.

Mijn missie is mensen in contact brengen met zichzelf, met anderen en met de omgeving. Daarom werk ik behalve voor de “stad” ook steeds meer met de “mens” an sich. Dit in de vorm van begeleiding van (trainings)groepen en individuele personen.

Jakko Smit