projecten

Herstructurering Oost-Boswinkel Enschede

  De wijk Oost-Boswinkel in Enschede daterend uit de jaren ’60 wordt in twee fases vernieuwd. Fase 1 is reeds uitgevoerd  Fase , eigendom van woningbouwvereniging Ons Huis is nu aan de beurt. Bureau MUST uit Amsterdam is geselecteerd om een herstructureringsplan te maken voor deze tweede fase. Onderdeel van het proces was participatie van […]

Groningen – Topsport zorgcentrum

FC Groningen zocht een locatie voor een nieuw trainingscomplex. Ze hebben hun oog laten vallen op sportpark Corpus den Hoorn, gelegen aan de afslag van de A7. Voor de huisvesting was het nodig de sportvelden te herverkavelen, ruimte te maken voor nieuwbouw van een trainingsfaciliteit met kantoren en restaurant, het reorganiseren van het parkeerterrein en […]

Lochem – Kasteelpark De Cloese

Namens Van Wijnen en de gemeente Lochem ben ik supervisor voor Kasteelpark De Cloese. Als vooruitgeschoven post van het kwaliteitsteam (supervisor + welstandscie.) begeleidt en toets ik de bouwplannen voor de woningen die in particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld voor dit landschappelijk waardevolle gebiedje aan de Berkel.

Groningen – Europapark

De eerste bouwplannen plannen voor het Europapark dateren van halverwege het eerste decennium van de 21e eeuw. De uitgifte van het deel van het plangebied bedoeld voor kantoorontwikkeling liep slecht. Het plan moest worden herzien. Meer menging met andere functies zoals woningbouw en een kleinere korrel waren uitgangspunt voor deze aanpassing. Het stedenbouwkundig plan is […]

Groningen – Zuidelijke Ringweg

Ontwerper in het ontwerpteam en aanvoerder van het specificatieteam Onderliggend Wegennet voor Projectbureau Aanpak Ring Zuid in samenwerking met Gemeente Groningen, Bono Traffics en West 8 (2012-2015)    

Leeuwarden – Conceptstudie Buitenplaats 2 Zuiderburen

Voor de wijk Zuiderburen van Leeuwarden werd een drietal samenhangende woonconcepten gezocht voor de ontwikkeling van een buitenplaats in het groene middengebied, waaruit belangstellenden zelf een keuze kunnen maken. De concepten moesten afwijkend zijn van reeds ontwikkelde buitenplaatsen in hetzelfde gebied. (2013)  

Ommen – Structuurvisie Ommen-Oost

Structuurvisie Ommen-Oost opgesteld in samenwerking met en in opdracht van Oranjewoud (2011).      

Vasse – Steenbrei III

Stedebouwkundig plan en beeldkwaliteitplan Steenbrei III (2011) Dorpsuitbreiding op gevoelige landschappelijke locatie (Manderes).        

Noordwijkerhout – Beeldkwaliteitplan winkels centrum

Doel van dit beeldkwaliteitplan is een (geleidelijke) verbetering van de afzonderlijke winkel- en horecapanden en daarmee van het centrum als geheel. Met het plan kunnen komende verbouwingen en nieuwbouwprojecten worden getoetst op wezenlijke aspecten voor de beleving van het winkel- en horecagebied. Het plan gaat in op stedebouwkundige aspecten zoals korrelgrootte, op architectonische aspecten zoals […]

Oud-Beijerland – Havenkwartier

stedebouwkundig plan 2001 beeldkwaliteitplan 2001 voorzitter kwaliteitsteam 2002-2006

Noordwijkerhout – centrum

Stedebouwkundig plan en beeldkwaliteitplan (2001) voor het centrum van Noordwijkerhout. Namens VHP stedebouwkundigen + architekten + landschapsarchitekten.  

Zutphen – Politieschoolterrein

Haalbaarheidsstudie woningbouw (2008).