Groningen – Zuidelijke Ringweg

Ontwerper in het ontwerpteam en aanvoerder van het specificatieteam Onderliggend Wegennet voor Projectbureau Aanpak Ring Zuid in samenwerking met Gemeente Groningen, Bono Traffics en West 8 (2012-2018).

Begeleiding opstellen Esthetisch Programma van Eisen (EPvE);

Vertaling EPvE naar specificaties en onderlinge afstemming met Technisch PvE.

Opstellen beeldkwaliteitplan voor het Zuiderplantsoen

Opstellen beeldkwaliteitplan Onderliggend Wegennet.

 Julianaplein