Noordwijkerhout – Beeldkwaliteitplan winkels centrum

Doel van dit beeldkwaliteitplan is een (geleidelijke) verbetering van de afzonderlijke winkel- en horecapanden en daarmee van het centrum als geheel. Met het plan kunnen komende verbouwingen en nieuwbouwprojecten worden getoetst op wezenlijke aspecten voor de beleving van het winkel- en horecagebied.
Het plan gaat in op stedebouwkundige aspecten zoals korrelgrootte, op architectonische aspecten zoals verhoudingen, gevelopbouw, kleur- en materiaalgebruik, op aspecten als reclamevoering en uitstallingen. Het plan geeft criteria waaraan nieuwe of te verbouwen winkel- en horecapanden moeten voldoen.