Vasse – Steenbrei III


Stedebouwkundig plan en beeldkwaliteitplan Steenbrei III (2011)

Dorpsuitbreiding op gevoelige landschappelijke locatie (Manderes).