Noordoostpolder – diverse locaties

Voor de gemeente Noordoostpolder zijn voor verschillende locaties in Emmeloord en de dorpen locaties aangewezen voor inbreiding en uitbreiding ten behoeve van woningbouw. Voor deze locaties heb ik stedenbouwkundige plannen, verkavelingsplannen en beeldkwaliteitplannen gemaakt.