blog

Hoe voedsel stad en ommeland kan veranderen (1)

Geplaatst op

Tot zeker een eeuw geleden vormde de stad de afzetmarkt voor de agrariërs in het ommeland. Toenemende mobiliteit en vergaande schaalvergroting in landbouw, voedselproductie en retail hebben die onderlinge afhankelijkheid verbroken. Landbouwproducten gaan de hele wereld over en de meeste stedelingen weten niets van de herkomst en de productiewijze van het voedsel dat zij eten. […]