blog

Een toekomst voor Zutphen

Geplaatst op

    Woensdag 18 november 2015 was er in Pakhuis Noorderhaven een druk bezocht debat over de toekomst van de Zutphense binnenstad georganiseerd door Architectuurcentrum Rondeel. Kijk hier voor een kort verslag. Naast enkele verhalen ter inspiratie en ter informatie ook een betoog van wethouder Oege Bosch. Dit betoog betrof vooral een opsomming van projecten […]

blog

Rondweg Eefde geopend: Wat nu?

Geplaatst op

Afgelopen vrijdag 14 december is de rondweg Eefde open gegaan voor verkeer. Hiermee is er een alternatieve route gekomen voor het verkeer tussen Deventer en Zutphen dat tot afgelopen vrijdag het dorp Eefde in tweeën spleet. Veertig jaar geleden al waren er de eerste geluiden dat er een alternatieve route als deze noodzakelijk was voor […]

blog

Aardewoningenproject is meer dan leuke primeur

Geplaatst op

  Op dit moment is in Olst een buurtje met 23 aardewoningen (in het Engels: earthships) in aanbouw. Ze heten aardewoningen omdat de wanden aan drie zijden gemaakt van en ingepakt in aarde. Aan de zuidzijde zorgen bijna volledig glazen pui en voor daglicht en natuurlijke verwarming (passieve zonne-energie). Van de eerste woningen is het geraamte […]

blog

Hoe voedsel stad en ommeland kan veranderen (2)

Geplaatst op

Tot zeker een eeuw geleden vormde de stad ooit de afzetmarkt voor de agrariërs in het ommeland. Toenemende mobiliteit en vergaande schaalvergroting in landbouw, voedselproductie en retail hebben die onderlinge afhankelijkheid verbroken. Sinds enige tijd maakt de relatie stad-platteland een tegengestelde ontwikkeling door. De stedeling trekt meer naar het platteland. Het platteland verovert tegelijkertijd een […]

blog

Hoe voedsel stad en ommeland kan veranderen (1)

Geplaatst op

Tot zeker een eeuw geleden vormde de stad de afzetmarkt voor de agrariërs in het ommeland. Toenemende mobiliteit en vergaande schaalvergroting in landbouw, voedselproductie en retail hebben die onderlinge afhankelijkheid verbroken. Landbouwproducten gaan de hele wereld over en de meeste stedelingen weten niets van de herkomst en de productiewijze van het voedsel dat zij eten. […]

blog

Krimp in Groenlo: Bierkaai of te kloppen?

Geplaatst op

Kan de vesting de opmars van de krimp stuiten? Kunnen ruimtelijke ingrepen het tij keren? Hoe kan marketing helpen om Groenlo als recreatiedoel en als vestigingsplaats voor bewoners en bedrijven op de kaart zetten? Zet het herstel van de vesting voldoende zoden aan de dijk? Maakt de leus ‘Groenlo Vestingstad’ onbekenden voldoende nieuwsgierig? Zijn er […]