Groningen – Topsport zorgcentrum

Posted on Posted in project

FC Groningen zocht een locatie voor een nieuw trainingscomplex. Ze hebben hun oog laten vallen op sportpark Corpus den Hoorn, gelegen aan de afslag van de A7. Voor de huisvesting was het nodig de sportvelden te herverkavelen, ruimte te maken voor nieuwbouw van een trainingsfaciliteit met kantoren en restaurant, het reorganiseren van het parkeerterrein en […]

Lochem – Kasteelpark De Cloese

Posted on Posted in project

Namens Van Wijnen en de gemeente Lochem ben ik supervisor voor Kasteelpark De Cloese. Als vooruitgeschoven post van het kwaliteitsteam (supervisor + welstandscie.) begeleidt en toets ik de bouwplannen voor de woningen die in particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld voor dit landschappelijk waardevolle gebiedje aan de Berkel.

Groningen – Europapark

Posted on Posted in project

De eerste bouwplannen plannen voor het Europapark dateren van halverwege het eerste decennium van de 21e eeuw. De uitgifte van het deel van het plangebied bedoeld voor kantoorontwikkeling liep slecht. Het plan moest worden herzien. Meer menging met andere functies zoals woningbouw en een kleinere korrel waren uitgangspunt voor deze aanpassing. Het stedenbouwkundig plan is […]

Een toekomst voor Zutphen

Posted on Posted in blog

    Woensdag 18 november 2015 was er in Pakhuis Noorderhaven een druk bezocht debat over de toekomst van de Zutphense binnenstad georganiseerd door Architectuurcentrum Rondeel. Kijk hier voor een kort verslag. Naast enkele verhalen ter inspiratie en ter informatie ook een betoog van wethouder Oege Bosch. Dit betoog betrof vooral een opsomming van projecten […]

Noordwijkerhout – Beeldkwaliteitplan winkels centrum

Posted on Posted in project

Doel van dit beeldkwaliteitplan is een (geleidelijke) verbetering van de afzonderlijke winkel- en horecapanden en daarmee van het centrum als geheel. Met het plan kunnen komende verbouwingen en nieuwbouwprojecten worden getoetst op wezenlijke aspecten voor de beleving van het winkel- en horecagebied. Het plan gaat in op stedebouwkundige aspecten zoals korrelgrootte, op architectonische aspecten zoals […]